ถังดับเพลิงสมุทรปราการ ราคาถูก สายดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิง ข้อต่อสวมเร็ว หัวฉีดนำดับเพลิง คู้ดับเพลิง กระจกโค้ง ชุดดับเพลิง ระบบไฟอราม ไฟฉุกเฉิน http://www.sahaplus.com

                     ถังดับเพลิงFIREADE2000 ถังดับเพลิงคุณภาพ

                    

             (Root) 2009105_41960.jpg

(picture) 2009105_46279.jpg(picture) 2009104_68956.jpg


การดับเพลิงประเภท B

สาธิตการดับไฟบริเวณถังกักเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่ง FireAde 2000 สามารถดับไฟบนน้ำมันลงได้ในเวลาไม่นาน


ทดสอบการปะทุซ้ำของไฟ

เมื่อดับเพลิงด้วย ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไฟยังสามารถกลับมาปะทุซ้ำได้อีกครั้ง หากองค์ประกอบของการเกิดไฟ กลับมารวมตัวกัน แต่สำหรับ FireAde 2000  นั้น สามารถยับยั้งการปะทุซ้ำของไฟได้อย่างถาวร

คุณสมบัติในการดับเพลิงประเภท D

 ในที่นี้จะเป็นการดับไฟซึ่งเกิดจาก Magnesium เป็นที่รู้กันว่าเพลิงที่เผาไหม้ติดกับ Magnesium จะไม่สามารถดับได้ด้วย น้ำ ,ผงเคมีแห้ง หรือแม้แต่ C02 ซึ่งจะยิ่งทำให้ไฟกลับมาปะทุแรงขึ้นและแรงขึ้น แต่สำหรับ FireAde 2000  สามารถดับไฟประเภทนี้ได้ดีลดความร้อนอย่างรวดเร็ว

 FireAde 2000 ยังสามารถลดความร้อนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับน้ำ(H2O) เพราะคุณสมบัติเด่นของFireAde 2000 คือการลดระดับความร้อนของอุณหภูมิได้มากกว่าน้ำถึง 20 เท่าจากการสาธิตนั้น จะเห็นได้ถึงศักยภาพที่เป็นเลิศกว่าสารดับเพลิงชนิดอื่นใด

 

คลิปนี้เป็นการทดสอบถังดับเพลิง FireAde 2000  ที่โรงงานผลิตขวดแถวรังสิตเพื่อทดสอบการยับยั้ง

การปะทุซ้ำของไฟประเภท B ซึ่งในการทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพียงเบื้องต้นโดยผู้ร่วมทดสอบคือ พนักงานในโรงงาน 


         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณพิพัฒน์ ตั้งบุญส่ง           081-9162420

คุณมงคล   ตั้งบุญส่ง           086-5230358

คุณขนิษฐา  ประสิทธิโชคกุล  097-414-6261

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่บทความครับ


Online: 1 Visits: 1,322,944 Today: 2 PageView/Month: 5,989